Magbigay ng dalawang pangyayari batay sa iyong karanasan na nakikinabang ka sa iyong natutunan tungkol sa alokasyon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

magbigay ng dalawang pangyayari batay sa iyong karanasan na nakikinabang ka sa iyong natutunan tungkol sa alokasyon?

Sagot verified answer sagot

magbigay ng dalawang pangyayari batay sa iyong karanasan na nakikinabang ka sa iyong natutunan tungkol sa alokasyonNatutuhan ko sa alokasyon na gamitin nang maayos ang yaman ng isang bansa para sa maayos na ekonomiya. Nalaman kong bilang isang indibidwal, ako rin pala ay isang ekonomiya.

Isa akong ekonomiya sapagkat kailangan kong gamitin nang maayos ang aking baon. Binibigyan kasi ako ng baon ng aking mga magulang para sa isang linggo sa paaralan.

At kailangan kong gastusin ito nang maayos upang umabot ng isang linggo. Dito nagamit ang aking kaalaman sa alokasyon. Ang bawat perang ginagamit ko ay yaman. Maingat ko itong ginagastos.

Alam ko kasing kapag hindi ko ito ginamit nang maayos ay mauubos ito at hindi matutugunan lahat ng pangangailangan ko.