Magbigay ng indikasyon ng taong mapagpasalamat?

Katanungan

magbigay ng indikasyon ng taong mapagpasalamat?

Sagot verified answer sagot

Ang pagiging mapagpasalamat ay isa sa mga pinakamagandang katangian na kailangan mayroon ang isang tao.

Ang salitang salamat ay nangangahulugan na kinikilala at tinatanggap natin ang mga kabutihan at mga bagay-bagay na maayos na inihahandog sa atin ng ating kapwa.

Makikita sa isang taong mapagpasalamat na siya ay marunong tumanaw ng utang na loob. Ibig sabihin nito ay maaari niyang ibalik ang tulong na ibinigay sa kanya.

Ating masasabi rin na mapagpasalamat ang isang taong walang hinihiling na kapalit sa mga ginagawa niya para sa ibang tao at sa lipunan. Mapagbigay rin kadalasan ang isang taong mapagpasalamat at iyon ang paraan niya ng pagpapakita ng pasasalamat.