Magbigay ng mga halimbawa ng pagkakakilanlan ng globalisasyon?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

magbigay ng mga halimbawa ng pagkakakilanlan ng globalisasyon?

Sagot verified answer sagot

Cultural: Kung kultura ang pag-uusapan sa globalisasyon, isang magandang halimbawa ay ang pagdiriwang ng Pasko. Dati ay isa lamang itong okasyon na ipinagbubunyi ang kapanganakan ni Hesukristo. Ngunit isa na itong pandaigdigang kapaganap kung saan ang bawat tao ay nagbibigayan.

Economic: Isang magandang halimbawa ng globalisasyon sa ekonomiya ay ang palitan ng mga salapi ng bawat bansa. Maaari itong bumaba o tumaas.

Political: Ang eleksyon ay isa ring nakakaapekto sa globalisasyon. Maaaring maging sanhi ito ng pagtigil o pagtuloy ng kalakalan sa isang bansa.

Environmental: Sa usaping kalikasan naman, ang climate change ay isang magandang halimbawa ng globalisasyon sapagkat ito ay nararanasan sa buong mundo.

Technological: Marami ng pagbabagong teknolohiya ang mayroon ang bawat bansa. Sa pamamagitan ng globalisasyon ay maaari nila itong ibahagi at makatulong sa ibang bansa.