Magbigay ng tungkulin ng mga kababaihan na may kaugnayan sa relihiyon sa kasalukuyang panahon?

Katanungan

magbigay ng tungkulin ng mga kababaihan na may kaugnayan sa relihiyon sa kasalukuyang panahon?

Sagot verified answer sagot

May kanya-kanyang tungkulin ang bawat tao sa mundo, at ang ibang mga tungkulin ay nauuri ayon sa kasarian nila. Sa usaping panrelihiyon, ang mga babae ay may tungkulin na maging mabuting anak sa kanilang mga magulang.

At sa hinaharap ay maging mabuting ina para sa kaniyang magiging mga anak. Tungkulin rin niya na ipakilala ang Diyos o ang kanyang pananampalataya sa kanyang mga anak.

Ang mga babae rin ay may tungkulin na magsilbi sa kanilang komunidad, sa paraan tulad ng pakikilahok sa mga programang panrelihiyon ng simabahan gaya ng prusisyon o nobena. Tungkulin rin ng mga babae na manguna sa pagdarasal para sa mga kapwa nila.