Magkakaiba ang anyo ng wika na ginagamit sa isang linggwistikong komunidad?

Katanungan

magkakaiba ang anyo ng wika na ginagamit sa isang linggwistikong komunidad?

Sagot verified answer sagot

Magkakaiba ang anyo ng wika na ginagamit sa isang linggwistikong komunidadAng pagkakaiba ng anyo ng wika na ginagamit sa isang lingguwistikong komunidad ay tinatawag na heterogeneous na wika.

Ang wikang heterogeneous ay isang uri ng wikang iba-iba ayon sa lugar, grupo, probinsya, bansa, at pangangailangan ng paggamit nito at ngakakaroon ng maraming baryasyon ang wika.

Sinasabi ring ang pagkakaroon ng barayiti ng wika ay ipinaliliwanag ng teoryang sosyolinggwistik na pinagbatayan naman ng ideya ng pagiging heterogeneous ng wika.

Karaniwang ding ito ang wikang ginagamit ng mas nakararaming tao hindi lamang sa pisikal na interkasyon kung hindi maging sa pakikipag-usap sa kapuwa o di kaya naman sa pamamagitan ng anyong pagsusulat.