Magsaliksik ng dalawa hanggang tatlong datos tungkol sa pamahalaang kolonyal?

Katanungan

magsaliksik ng dalawa hanggang tatlong datos tungkol sa pamahalaang kolonyal?

Sagot verified answer sagot

Pamahalaang kolonyal ang tawag sa isang uri ng pamumuno sa isang teritoryong hindi pagmamay-ari ng nakaupo sa may kapangyarihan.

Halimbawa nito ay ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bansang Pilipinas. Maraming naging uri ng sistema ng pamahalaan sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Espanya.

Isa na rito ang sistema ng encomienda, na siyang umaalipan sa mga Pilipino. Hindi na ito nangyayari ngayon bagkus may demokratikong kalayaan na ang bansa.

Isa pang halimbawa ay ang pamahalaang kolonyal ng Estados Unidos noong sakop tayo ng Amerika. Ang pamahalaang sibil na pinamunuan ni Gibernador-Heneral William Howard Taft. Ito ang nagbigay daan sa demokratikong pamumuno sa bansa.