Magtala ng dalawang karanasan kung saan nakaranas ka ng krisis o kahirapan sa pamimili ng tama at mabuting pasiya?

Katanungan

magtala ng dalawang karanasan kung saan nakaranas ka ng krisis o kahirapan sa pamimili ng tama at mabuting pasiya?

Sagot verified answer sagot

Ang dalawang karanasan kung saan nakaranas ako ng krisis o kahirapan sa pamimili ng tama at mabuting pasiya ay ang mga sumusunod: una, ang pagbili ng mga bagong kagamitang pang-eskwela kahit na sapat pa ang aking mga kagamitan.

Bilang isang mag-aaral, nahihilig ako sa iba’t ibang disenyo at kulay ng mga papel kung kaya naman ako ay nagnanais na makabili ng iba’t ibang kalse nito.

Subalit, ang kakapusan sa pinansiyal na usapin sa gitna ng pandemya ay siyang nakaapekto rito na nag-ugat upang pag-isipang mabuti ang gagawin.

At ang ikalawa, ang pamimili ng kursong nais tapusin ay sumukat din sa aking kakayahan para mapabuo ng matalinong pasya sapagkat hindi sasapat ang pinansiyal na usapin ng pamilya sa kursong nais kong kuhanin.