Magtala ng kontribusyon ng kabihasnang Romano sa pulitika, pamumuhay, at gusali?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

Magtala ng kontribusyon ng kabihasnang romano sa pulitika, pamumuhay, at gusali?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakaroon at pagpapatupad ng mga batas ang isa sa mga mahahalagang kontribusyon ng Imperyong Romano sa kasaysayan ng buong daigidig.

Isa sila sa mga kabihasnan na nagpasimula nang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas. Ang mga batas ang gumagabay sa mga mamamayan upang sumunod sa utos ng pamahalaan. Naniniwala sila sa kaparusahan kung ikaw ay lalabag sa batas.

Pagdating naman sa pamumuhay, kilala ang mga Romano na marangya, matalino, at maparaan. Umunlad ang kalakalan dahil sa kanila na naging dahilan ng pag-unlad ng kanilang ekonomiya.

At pagdating naman sa mga gusali, hanggang ngayon ay ginagamit natin ang arkitekturang romano na natuklasan mula sa kanilang kabihasnan.