Mahalaga ang disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan upang?

Katanungan

Mahalaga ang disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan upang?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad upang maging ligtas sa ano mang kapahamakan na dulot ng kalamidad at maiwasan ang kaguluhan.

Sa panahon ng kalamidad hindi maiiwasan ng tao mangamba at ang mas malala pa riyan ay magikla na siyang nagiging dahilan ng kaguluhan.

Kung sisiklab ang kaguluhan sa isang lugar na sinasalanta ng kalamidad ito ay maaaring makapagdulot ng malaking pinsala lalo na ang pagkasawi o pagkawala ng buhay.

Kung kaya ay ipinapaalala ng bawat namumuno sa mga lugar na nasasakupan na laging disiplinahin ang sarili at magbigay kooperasyon upang maiwasan ang posibleng kapahamakan