Mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng bawat mamamayan sa isang kabihasnan dahil sa?

Katanungan

mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng bawat mamamayan sa isang kabihasnan dahil sa?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng bawat mamamayan sa isang kabihasnan dahil ito isa sa mga mainam na paraan upang maging maunlad ang pamumuhay nila.

Ito rin ang makakatulong upang ang kanilang lupain ay maging matiwasay at mapayapa. Kung ang lahat ng mga mamamayan sa isang kabihasnan ay magkakaisa at magtutulungan, tiyak na maraming kagandahan ang magiging dulot nito.

Matutugunan nila ang kanilang mga pangangailangan ng walang haharapin na problema. Kung magkaroon man ng suliranin ay sabay-sabay nila itong malulutas sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang pagkakaisa talaga naman na napakaimportante sa isang lipunan, sa isang kabihasnan, o sa isang bansa.