Mahalagang bigyang limitasyon ang paksang pipiliin upang hindi ito maging masklaw at matapos sa tamang panahon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Bakit mahalagang bigyang limitasyon ang paksang pipiliin upang hindi ito maging masklaw at matapos sa tamang panahon?

Sagot verified answer sagot

Mahalagang bigyang limitasyon ang paksang pipiliin upang hindi ito maging masklaw at matapos sa tamang panahonKailangan magkaroon tayo ng tiyak at wastong pamagat sa paksang ating pipiliin upang dito lamang umikot ang pananaliksik na ating dapat gawin.

Ang sakop ng panahon, sakop ng edad, sakop ng kasarian, sakop ng propesyon o grupong kinabibilangan, sakop ng tiyak na anyo o uri, at sakop ng perspektiba ang mga batayan na kailangan nating pagbasehan sa paglilimita ng paksa.

Kung ang iyong paksang pipiliin o gagawin ay nakabatay sa iyong interes, tiyak na mapapadali ang iyong gawain.