Mahalagang matuto sa pagsagot ng wasto sa tanong na bakit at paano upang…

Katanungan Sagot

Katanungan

Mahalagang matuto sa pagsagot ng wasto sa tanong na bakit at paano upang…

Sagot verified answer sagot

Mahalagang matuto sa pagsagot ng wasto sa tanong na bakit at paano upang...Ang mga tanong na bakit at paano ay sumusukat sa iba’t ibang uri ng talino at pag-iisip ng tinatanong. Mahalagang matuto sa pagsagot ng wasto sa tanong na bakit at paano upang mahasa ang ating pangangatuwiran at pagpapaliwanag ng mga proseso at pangyayari.

Ang tanong na bakit ay kinakailangan nang husay sa panganagtuwiran. Kung makasasagot nang wasto sa tanong na bakit ay magiging maunlad ang pagdadahilan ng isang tao.

Sa kabilang banda, ang tanong na paano ay sumasagot naman sa proseso ng mga bagay at kung paano naisasakatuparan ang mga ito.

Ang husay sa pagsagot ng mga tanong na paano ay hahasa sa husay ng isang tao para sa pagpapakita ng mga proseso at pamamaraan.