Makabuluhan kaya ang kanilang pakikipagkapwa bakit?

Katanungan

makabuluhan kaya ang kanilang pakikipagkapwa bakit?

Sagot verified answer sagot

makabuluhan kaya ang kanilang pakikipagkapwa bakitOo, makabuluhan ang kanilang pakikipagkapuwa. Ang konsepto at tradisyong bayanihan ay malaking bahagi ng pamumuhay ng mga mamamayan noon sa sinaunang Pilipinas, lalo na sa mga lalawigan.

Ito ay ang pagkakaisa ng mga mamamayan na ilipat ang isang tahanan kung kinakailangan. Makabuluhan ito dahil ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapuwa, pagtutulungan, at mabuting unawaan ng mga nasa komunidad.

Ang pagtutulong-tulong at sakripisyong ginagawa ng mga mamamayan ay nagdudulot ng kagaanan sa buhay ng iba. Naipakikita nilang handa sila na maglaan ng oras at panahon sa iba kahit na wala namang hinihintay na kapalit. Dito ay mababatid na maganda ang pakikitungo nila sa kanilang kapuwa.