Malayang nagagawa ng mga politiko ang kanilang tungkulin sa kanilang bayan

Katanungan

Malayang nagagawa ng mga politiko ang kanilang tungkulin sa kanilang bayan

Sagot verified answer sagot

Malayang nagagawa ng mga politiko ang kanilang tungkulin sa kanilang bayanAng malayang paggawa ng mga politiko sa kanilang tungkulin sa kanilang bayan ay isang pagtupad sa sinumpaang tungkulin.

Bilang kasapi ng isang lipunan, mayroong tungkulin ang mga politiko, at ito ay ang paglingkuran ang kanilang mga nasasakupan.

Kung lahat ng politiko ay tutupad sa kanilang tungkulin, ang mga mamamayan ay makakukuha ng mga serbisyo at programang lubhang makatutulong sa kanila upang magkaroon ng mapayapang buhay.

Kung mayroong mapayapang buhay ang bawat isa, maiiwasan din ang pagkakaroonng mga pagkilos upang kalabanin o tuligsain ang isang pinuno o politiko.

Kung kikilos nang naaayon sa batas at kinakikitaan ng kabutihan para sa lahat ng nasasakupan, masasabing maayos na nagagawa ng isang politiko ang kaniyang tungkulin.