May mga gawi ba na hindi nakakaapekto sa pananagutan ng tao?

Katanungan

may mga gawi ba na hindi nakakaapekto sa pananagutan ng tao?

Sagot verified answer sagot

Maaaring merong gawi na hindi nakakaapekto, kung maganda naman ang gawing ito at nakabubuti sa komunidad at kalakhan ng mga tao.

Ang mga gawi ay hindi kailangan panagutan kung malaki naman ang benepisyo ng mga tao rito at kung napapanatili naman ang kapayapaan at kaayusan ng kanilang paligid.

Kung hindi naman maganda ang gawing ito, makakaapekto ito sa pananagutan ng tao dahil may mga nakasasamang resulta itong binunga.

Kailangan panagutan ito kung sino man ang nagdesisyon o nagpasya para rito. Ang kaniyang aksyon o gawi ay nakasasama kaya kailangan tigilan at panagutin sa kanilang mga pagkakamali, dahil kung hindi sila nanagot ay maaari pang ulitin nang ulitin ito.