May nasasalamin ang kultura sa ating mga katutubong awitin at mga bulong pangatwiranan?

Katanungan

may nasasalamin ang kultura sa ating mga katutubong awitin at mga bulong pangatwiranan?

Sagot verified answer sagot

Makulay na bahagi ng ating kultura ang mga katutubong awitin, mga bulong, at iba pang uri nito. Kaya naman masasabing sinasalamin nito ang ating kultura mismo.

Kung ating mapapansin, ang mga katutubong awitin ay madalas nakasulat o nakatugma sa iba’t-ibang wika ng mga lalawigan sa Pilipinas.

Magandang halimbawa nito ay ang katutubong awiting pinamagatang Paru-parong Bukid sa wikang Tagalog, kung saan inilalarawan ng kanta ang matahimik na buhay sa probinsya.

Gayun rin ang masasabi sa mga bulong, dahil ang bulong ay isang uri ng awitin na parang orasyon ang pagbabasa ngunit mahina lamang. Kadalasan sa mga ito ay naglalaman ng mga kwento patungkol sa pamumuhay, tradisyon, at kultura ng mga katutubo.