May pagkakaiba ba ang likas na batas moral sa ibang kultura?

Katanungan

may pagkakaiba ba ang likas na batas moral sa ibang kultura?

Sagot verified answer sagot

Oo, may pagkakaiba ang likas na batas moral sa ibang kultura. Ang likas na batas moral ay ang isang batas na ipinagkaloob sa isang indibidwal mula pa ng siya ay isinilang.

Ito ang nakatutulong sa isang indibidwal upang makapagpasiya sa mga kilos na kanyang gagawin na maaaring maging mabuti o di naman kaya ay masama.

Samantala, ang kultura naman ay mga paniniwala at tradisyon ng isang indibidwal na minana pa niya sa kanyang mga ninuno.

Marahil konektado ang dalawang bagay ngunit ang bawat isa ay may kani-kanyang gampanin na makatutulong sa maayos na paghubog ng isang tao sa kanyang sarili.