May pagtatangkang maprotektahan ang kapakanan ng mga polista batay sa?

Katanungan

may pagtatangkang maprotektahan ang kapakanan ng mga polista batay sa?

Sagot verified answer sagot

Batay sa Sistema ng Tributo ang kapakanan ng isang polista ay maaaring maprotektahan. Ang polista ay isang mangagawa o tagapaglingkod na naglilingkod ng sapilitan sa loob ng 40 na araw para sa pamahalaan.

Ito ay kinabibilangan ng mga lalaki na ang edad ay nasa pagitan ng 16 hanggang edad na 60. Sila ay sapilitang pinagagawa ng mga trabaho o gawain na tulad ng mga sumusunod: pagtatayo ng tulay, pagsasaayos ng galyong barko, at pagtatayo ng gusali gaya ng simbahan.

Kung ang isang mangagawa ay nagnanais na isalba ang kanyang sarili mula sa paggawang sapilitan siya ay nangangailangang magbayad ng multa o falla