May taas na apat na talampakan lamang?

Katanungan

may taas na apat na talampakan lamang?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang mga Negrito o Ita. Ang mga ita o negrito ay mayroong mahigit 15,000 na bilang limang Pilipinas, mayroon din silang iba’t ibang uri ng grupo na binubuo ng 25 na uri.

Ang kanilang hanapbuhay dati ay pagsasaka na kung saan lubhang naapektuhan ngayong panahon dahil kalakhan ay walang sarili lupa.

Bukod pa rito, sobrang apektado rin sila ng pagbabago sa agrikultura at pagbabago ng panahon dahil ayun ang pangunahin nilang hanapbuhay.

Kadalasan, ginagawang kapintasan o katatawanan ang uri ng mga Ita dahil sa kanilang balat, ngunit hindi alam ng mga tao ay iyon ang pinagmulan ng lahi ng mga Pilipino, at ayun ang orihinal na lahi mula sa Pilipinas.