Mga bagay na galing sa halaman?

Katanungan

mga bagay na galing sa halaman?

Sagot verified answer sagot

Ang halaman ay mga bagay na makikita sa kalikasan na binigyan din ng kakayahang mabuhay.

Ito ay may iba’t ibang uri gaya ng puno, damo, lumot, at baging na kung saan ang mga halamang ito ang may kakayahan na makapagbigay ng iba’t ibang bagay sa mga tao gaya ng mga sumusunod:

pagkain gaya ng prutas at gulay, gamot dulot ng iba’t ibang herbal na mula sa halaman, damit na mula sa mga sedang galing sa halaman, bulak na ginagamit sa paggawa ng unan at ibang bagay, lapis na gamit sap ag-aaral partikular na sa pagsusulat, at bahay na nagsisilbing hingahan at proteksyon ng mga tao.