Mga bagay na may kaugnayan sa matalinong pagpapasya?

Katanungan Sagot

Katanungan

mga bagay na may kaugnayan sa matalinong pagpapasya?

Sagot verified answer sagot

Ang matalinong pagpapasya ay ang paggawa o pagpili ng desisyon na ikauunlad, hindi lamang ng iyong sarili, kung hindi ay maaari ring ikabuti ng ibang tao o mga taong nasa iyong paligid. Sa paggawa ng isang matalinong pagpapasya ay kailangan muna itong pag-isipan ng mabuti.

Kung ikaw ay may mga katanungan bago gumawa ng desisyon ay dapat masagot muna ang mga ito. Mahalaga rin ang pagpaplano bagamat ito ay nagbibigay ng kaalaman at maliwanag na pag-uunawa kung ang iyong magiging desisyon ay makakabuti nga ba o makakasama lamang.

Maging mapanuri at mapagmasid sa bawat hakbang na iyong gagawin bago ka magpasiya. Dahil kahit ang pinakamaliit na bagay ay maaaring makaapekto.