Mga Bagay na Pwedeng Ihalintulad sa Iyong Sarili?

Katanungan

mga bagay na pwedeng ihalintulad sa iyong sarili?

Sagot verified answer sagot

Ako ay pwede maihalintulad sa isang bote na kung saan matagal mapuno at mahaba ang pasensya, ngunit pag napuno ito ay aapaw na sa mga emosyon at iba’t ibang ideya na maaaring makaapekto sa ibang tao.

Ang bote ay isang matibay at matatag din na bagay, ngunit pag nahulog at hindi iningatan ay masisira – masisira ang tiwala kapag hindi pinagbutihan ang paghawak o ang pagtrato.

Bilang bote ay may kagandahan at hindi mainam na deskripsyon ang mga bagay, tulad na lamang din ng mga tao na hindi perpekto. Lahat ng bagay ay kagandahaan at hindi kainam inam na pagtutukoy kaya mahalaga na matanggap pa rin natin ito.