Mga bansang gumagamit ng command economy?

Katanungan

mga bansang gumagamit ng command economy?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang mga sumusunod: Iran, China, Cuba, at North Korea. Ito ang mga bansang may sosyalistang perspektiba o kaya nais abutin ang pang sosyalistang ekonomiya na para maagapan ang kahirapan ng mamamayan.

Nasabi itong command dahil strikto at kailangan lamang nilang sundin ang iisang ekonomiya.

Ngunit, sa panahon ngayon ay may halong kapitalismo ang Tsina dahil sila ay malakas na bansa na at hindi na isinasabuhay ang sosyalismo o komunismo na iniwan ni Mao Zedong.

Bukod pa rito, ang command economy din ay maganda kung nasusunod talaga ng mga bansa at gusto nilang pagsilbihan muna ang kapakanan ng mga mamamayan.