Mga bansang sumakop sa Pilipinas?

Katanungan

mga bansang sumakop sa pilipinas?

Sagot verified answer sagot

Sa kasaysayan, may tatlong pangunahing bansa na sumakop sa Pilipinas. Ito ay ang mga bansang Espanya, Amerika, at Hapon.

Ang Espanya ang pinakamatagal na sumakop sa Pilipinas. Tinatayang mahigit 300 tao silang nanatili at nakipagdigmaan sa bansa. Sila ang nagbigay pangalan sa bansa bilang Pilipinas, alinsuod ito sa kanilang hari noon na si King Philip II.

Sumunod naman ay ang Amerika. Masasabing mas maraming naipasa ang mga Amerikano sa ating kultura at tradisyon. Ang pinakaunang unibersidad sa bansa ay itinatag sa ilalim ng kanilang pananakop.

Ang bansang Hapon naman, bagamat ang huling sumakop at pinakamabilis sa tatlo, ay siya ring pinaka nag-pakasakit sa milyong Pilipino. Tatlong taon lamang sila nanatili sa bansa ngunit mas naging mahirap ang digmaan sa pagitan ng mga Hapones at Pilipino.