Mga batas na ipinapatupad at umiiral tungkol sa mga kabataan?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

mga batas na ipinapatupad at umiiral tungkol sa mga kabataan?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang karapatan nila mag aral o sa edukasyon, anti-child labor law, at ang anti-violence against children.

Nakasaad sa Konstitusyon na kada kabataan ay mayroong karapatan sa edukasyon kaya dapat lamang nila matamasa ang abot-kaya at dekalidad na edukasyon, hindi pa para dapat pag gastusan nila ito o kaya hindi makapag aral dahil sa kamahalan ng matrikula.

Ang anti-child labor law naman ay proteksyon sa mga bata sa sapilitang paglahok sa trabaho nito. Ang anti-violence against children naman ay proteksyon mula sa pananakit o kahit anong pang aabuso ng kanilang magulang o pmailya. Sa batas na ito, protektado sila na hindi dapat saktan ang mga kabataan.