Mga batayang turo at aral ng sikhismo?

Katanungan Sagot

9

Katanungan

mga batayang turo at aral ng sikhismo?

Sagot verified answer sagot

Ang sikhismo ay isang paniniwala na itinatag ni Guru Nanak o kilala rin bilang Baba Nanak. Ang itinuturing na banal na aklat nito ay tinatawag na Guru Granth Sahib na kung saan ang mga turo at aral nito ay umiikot sa limang KAKKARS o ang kesh, kanga, kara, kirpan, at kacchera.

Ang kesh na kung saan ang sinumang naniniwala sa sikhismo ay hini nararapat na magpagupit o magpaputol ng buhok, ang kanga ay ang turo na kung saan ang buhok ng isang indibidwal ay nararapat nakatali o ipit ng maayos, ang kara na kung saan ang paggamit ng bakal nab angel ay pinapayagan, ang kirpan na kung saan ang isang nanampalataya ay marapat na magsukbit ng itak o di naman kaya ay espada, at ang kacchera na kung saan ang pagsusuot ng pantalong maikli ay pinapayagan upang maging handa sa anumang labanang maaaring maganap.