Mga elemento ng pagkabansa?

Katanungan

mga elemento ng pagkabansa?

Sagot verified answer sagot

Mayroong apat na elemento ang kailangang matugunan ng isang lupain upang ito ay kilalanin na bansa.

Una, dapat mayroong mga taong nakatira rito o di kaya naman ang tinatawag na mga mamamayan.

Ikalawa naman ang teritoryo na siyang titirhan at pagkukunan ng pangangailangan ng mga tao.

Upang maging bansa ay dapat magtatag rin ng pamahalaan. Ang pamahalaan ang siyang ahensiya na mamumuno at maglilingkod sa mga mamamayan.

Ang ikahuling elemento naman ay ang pagkakaroon ng soberanya. Soberanya ang tumutukoy sa karapatan at kalayaan ng mga namumuno sa pamahalan na magpatupad ng mga batas at alituntunin para sa ikauunlad ng bansa.