Mga halimbawa ng tambalang salita (10 halimbawa)?

Katanungan

mga halimbawa ng tambalang salita (10 halimbawa)?

Sagot verified answer sagot

Ang tambalang salita ay isang paraan upang makabuo ng bagong salita. Ang tambalang salita ay ang pagsasama ng dalawang uri ng magkaibang payak na salita upang makabuo ng bagong salita na may bagong kahulugan.

Ang ilan sa tambalang salita ay isinusulat sa pamamagitan ng gitling sa pagitan ng dalawang salitang ipinagtatambal.

May dalawang uri ng tamabalang salita: tambalang salita na nananatili ang kahulugan at tambalang salita na may bagong kahulugan.

Ang halimbawa ng tambalang salita na nananatili ay ang mga sumusunod:

  1. abot-kamay
  2. agaw-pansin
  3. atras-abante
  4. araw-gabi
  5. bagong-luto

Ang halimbawa ng tambalang salita na may bagong kahulugan ay ang mga salitang:

  1. bugtong-hininga
  2. balat-sibuyas
  3. buto’t-balat
  4. kapit-tuko
  5. luksong-tinik