Mga isyung moral tungkol sa sekswalidad?

Katanungan

mga isyung moral tungkol sa sekswalidad?

Sagot verified answer sagot

Ang mga isyung moral tungkol sa sekswalidad ay ang diskriminasyon para sa mga kababaihan at mga kasapi sa LGBT community at hindi sapat na kaalaman sap ag-unawa sa LGBT Community dalawang magkasintahan bago ang bigkis ng kasal.

Ang tao ay isinilang na malaya upang maisakatuparan ang mga nais niya sa buhay. Subalit ang kalayaang ito ay may kaakibat na mga responsibilidad partikular na sa usaping moral upang mapanatili ng tao ang kabutihan sa kabila ng tinatamasang kalayaan.

Subalit dahil sa kalayaang ito, nababalot ng iba’t ibang isyu ang moral o moralidad ng tao gaya na lamang ng hindi pantay na pagtingin sa mga kakaihan sa lipunan sapagkat mahihinuha na ang kalalakihan ang kinikilalang higit na nakalalamang sa kanila.

Isama pa riyan ang maling pagtingin sa mga kasapi ng LGBT community na nauuwi sa panghuhusga sa sekswalidad ng mga indibidwal na kabilang dito.