Mga mungkahing pamantayan sa screentime para sa mga bata?

Katanungan

mga mungkahing pamantayan sa screentime para sa mga bata?

Sagot verified answer sagot

Ang mungkahing oras ay hanggang 4 na oras lamang. Ang pag gamit ng matagal sa gadget ay maaaring simulan ng pagkatutok ng mga kabataan at hindi na makapokus sa kanilang gawain sa paaralan at sa kanilang mga bahay.

Ang pagtatagal sa harap ng gadgets ay maaari rin makaapekto sa paglabo ng mata ng mga bata kung hindi ito lalagyan ng oras ng pag gamit lamang.

Lalo na ngayong online classes ay dapat din na nakikiisa ang mga paaralan na mayroong oras lamang ng klase at pagpapahinga ang mga mag aaral upang hindi maapektuhan ang kanilang pisikal at mental na kalusugan.