Mga pagpapahalaga panuntunan o patakaran?

Katanungan

mga pagpapahalaga panuntunan o patakaran?

Sagot verified answer sagot

Ang mga panuntunan at patakaran ay masasabi na ring parang mga batas o alituntunin. SIla ay isinasakatuparan upang magkaroon ng disiplina ang mga tao.

Ang mga ito ay nagsisilbing gabay upang hindi maging maayos ang lipunan, walang mapahamak, at magkaintindihan ang lahat ng mga mamamayan. Uunlad ang buong bansa kung ang bawat isa ay susunod sa mga panuntunan at patakaran.

Sa pamamagitan ng mga panuntunan at patakaran ay maipapakita rin ng isang indibidwal kung gaano siya kadisiplinado at marunong siya sumunod sa nararapat sundin. Ang kahit sinumang lumabag sa mga ito ay maaaring patawan ng parusa ng may kapangyarihan o awtoridad.