Mga paraan upang maging epektibo ang paggamit ng wika?

Katanungan

mga paraan upang maging epektibo ang paggamit ng wika?

Sagot verified answer sagot

Ang wika ay hindi dapat ginagamit sa paninira ng kapwa dahil masama itong gawain at nakakabastos ito sa pagkakakilanlan ng isang lahi.

Mas mahalaga na gamitin ang wika upang ipabatid ang mensahe at magkaroon ng epektibong komunikasyon para maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at pagkakagulo sa isang lipunan.

Ito ay isang pamamaraan upang maipakalat ang mga mahahalagan impormasyon o kaya magpahayag ng mga ideya na hindi nakakaapak ng karapatan ng mga tao.

Kung wala ang wika, magkakagulo ang mga tao dahil sa hindi pagkakaintindihan at maaaring magsimula ng gulo. Upang mas maging epektibo ito, kailangan maayos ang pananalita at hindi doble ang ibig sabihin ng mga salitang sinasabi ng isang tao.