Mga probisyong labag sa likas na batas moral?

Katanungan

mga probisyong labag sa likas na batas moral?

Sagot verified answer sagot

Ang mga probisyong labag sa likas na batas moral ay ang pagpapatupad ng hatol na kamatayan sa nagksala o Judicial Killing, pakikidigma, pagbibigay pahintulot sa homoseksalidad, at ang pagpapahintulot sa paggamit ng mga gamot na ipinagbabawal.

Ang likas na batas moral ay nakabatay sa mabuting turo ng simbahan na makikita sa banal na kasulatan o aklat nito.

Isa sa pangunahing probisyon na tinututulan ng batas na ito ay ang pagpapataw ng kaparusahang kamatayan sa mga taong nagkasala sa kapwa tulad ng pagpatay, panggagahasa, at mga pagkakamaling may kaugnayan sa paggamit ng droga sapagkat ayon dito ang buhay ng isang tao ay hindi nararapat na kitlin ng sinuman bukod sa Diyos na may handog nito.