Mga salitang may kinalaman sa pamilya

Katanungan

Ano ang mga salitang may kinalaman sa pamilya?

Sagot verified answer sagot

Mga salitang may kinalaman sa pamilyaIlan sa mga salitang may kinalaman sa pamilya ay ang: pagmamahal, magulang, anak, samahan, at bahagi ng pagkatao.

Ang pagmamahal ay ang pundasyon ng isang matibay na pamilya. Dumaraan man sa pagsubok ang marami sa mga pamilya, nalulutas naman ito kung magkakabuklod ang bawat isa kung may pagmamahalan.

Ang mga magulang at anak naman ang bumubo sa pamilya. Hindi maituturing na pamilya ang isang pamilya kung wala ang isa sa mga ito. Kailangang may miyembro ang bawat pamilya na nagpapakita ng magandang samahan sa isa’t isa.

Panghuli, ang pamilya ay bahagi ng pagkatao ng isang nilalang. Hindi siya maisisilang o mabubuo kung wala ang pamilya na kaniyang pinanggalingan.