Mga salitang naglalarawan ng isang matiwasay na lipunan?

Katanungan

mga salitang naglalarawan ng isang matiwasay na lipunan?

Sagot verified answer sagot

Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa isang matiwasay na lipunan: payapa, may iisang obhetibo, nagkakaisa ang taumbayan, sumusunod sa batas na nakabubuti sa mga tao,

may tunay na mga programa para sa mga tao at hindi lamang nagsisilbi sa mga naghaharing uri, may pagkapantay pantay ang mga oportunidad sa kahit anong aspeto,

naaabutan ng mga serbisyong panlipunan ang mamamayan, may pag galang sa karapatang pantao ng bawat isa, at walang pasismo.

Sa mga larawan na ito ay magiging matiwasay at tunay na maayos ang buhay ng mga tao kung ito ang susundin dahil ito dapat ang sinusunod din ng gobyerno at mamamayan.