Modelo ng komunikasyon na pinagmumulan ng mensahe?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

modelo ng komunikasyon na pinagmumulan ng mensahe?

Sagot verified answer sagot

Ang modelo ng komunikasyon na pinagmumulan ng mensahe ay ang pinagmulan ng impormasyon (pagapagpadala) o information source sa ingles.

Ayon sa modelong nabuo ni David Berlo, isang American Communist Theorist, ang mensahe ay nagmumula sa tinatawag na ”source” o “sender” o tagapagpadala.

Ito ay maaaring mula sa pansariling kaalaman, mula sa paligid o social system, at paniniwala ng mga mamamayan sa isang pamayanan o kultura.

Ang mensaheng nabuo ay maaaring dumaan sa iba’t ibang uri ng senyas o daluyan. Halimbawa na lamang nito ay telepono, telegrama, radyo, o elektonikong pagpapadala.

Ano man ang daluyang gagamitin sa isang mensahe ito ay siguradong makararating sa tinatawag nating receiver. Sa madaling salita,ang komunikasyon ay binubuo ng apat na pamamaraan, ito ay ang Source-Message-Channel-Receiver o SMCR na binuo ni Berlo.