Naghahayag ng kagandahan ang integridad?

Katanungan

naghahayag ng kagandahan ang integridad?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakaroon ng integridad ay tumutukoy sa isang katangian kung saan ang isang indibidwal ay nagpapakita ng katapatan at karangalan.

Ang moral o asal ng isang tao na may integridad ay pawing kabutihan lamang. Kaya naman may kasabihan tayo na nagpapakita ng kagandahan ang integridad. Ito ay totoo.

Kung ang lahat ng mga tao ay magkakaroon ng integridad, mas magiging mahusay at maayos ang pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Magkakasundo ang mga tao.

Magkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaintidihan. Kaakibat ng integridad ang iba pang mga mabubuting katangian. Kung ang isang tao ay may integridad, masasabing siya rin ay mabait, matulungin, mapagbigay, at marami pang iba.