Nagsimula ang paggamit ng wikang tagalog ng mga propagandista sa pagsulat ng pahayag?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

nagsimula ang paggamit ng wikang tagalog ng mga propagandista sa pagsulat ng pahayag?

Sagot verified answer sagot

Nagsimula ang pag gamit ng wikang Tagalog ng mga propagandista noon sa pagsusulat ng pahayag noong panahon ng Rebolusyon.

Maaring isa rin itong simbolismo ng mga propagandista na bumabalikwas ang mamamayan laban sa opresyon at pang-aapi ng mga Espanyol. Namatay man si Jose Rizal, isang tampok na propagandista, nag tagumpay naman ang rebolusyon dahil sa pagsapraktika ni Bonifacio at pag-oorganisa sa mamamayan na lumaban sa mga mananakop.

Binalik nila ang pag gamit ng Tagalog upang mas maunawaan ng mga tao at ma-organisa sila sa pamamagitan ng mga pahayagan.

Dahil din pulu-pulo ang Pilipinas, medyo mahirap ang pag-oorganisa kaya ginamit nila ang pahayagan o newspaper para maabot ang mensahe sa ibang lugar.