Naitatag ng mga Amerikano ang lupon ng kalusugang pampubliko noong?

Katanungan

naitatag ng mga amerikano ang lupon ng kalusugang pampubliko noong?

Sagot verified answer sagot

Ang lupon ng kalusugang pampubliko ay naitatag ng mga Amerikano noong 1901.

Ang pampublikong kalusugan ay isang agham na kung saan naglalayon itong maiwasan at mapuksa ang paglaganap ng mga iba’t ibang uri ng karamdaman upang sa gayon ay mapahaba ang buhay ng iasng indibidwal sa pamamamagitan ng pagpapanatili ng tiyak na kalusugan.

Ang iba pang katawagan sa pampublikong kalusugna ay ang pangmadlang kalusugan, pambalanang kalusugan, pangmasang kalusugan, at pambayang kalusugan.

Ang pampublikong kalusugan ay mayroong dalawang natatanging katangian: ang tuon nito ay ang maiwasan ang sakit o karamdaman at ang bigyang tuon ang masa hindi ang indibidwal na konsepto.