Nangalap ng mga kagamitan sa panggagamot para sa ospital ng mga kawal?

Katanungan

nangalap ng mga kagamitan sa panggagamot para sa ospital ng mga kawal?

Sagot verified answer sagot

Ang nangalap ng mga kagamitan sa panggagamot para sa ospital ng mga kawal ay si Hilaria Aguinaldo.

Si Hilaria Aguinaldo o Hilaria del Rosario de Aguinaldo sa tunay na ngalan ay ang kinikilala sa kasaysayan bilang unang kabiyak ni Heneral Emilio Aguinaldo, ang itinalagang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas.

Ayon sa mga tala, taong 1899, pinangunahan niya ang mga pangkat ng kababaihan upang magdala ng mga pagkain at gamot para sa mga Pilipinong sundalo.

Siya rin ang sinasabing nag-organisa ng Asociacion Nacional de la Cruz Roja o sa wikang ingles ay National Association of the Red Cross na may orihinal na ngalan na Hijas de la Revolucion.