Naranasan mo na bang malagay aa isang sitwasyon na kinakailangan mong sabihin ang lahat ng impormasyong alam mo?

Katanungan

Naranasan mo na bang malagay aa isang sitwasyon na kinakailangan mong sabihin ang lahat ng impormasyong alam mo?

Sagot verified answer sagot

Sa aking karanasan, naranasan ko ng malagay sa isang sitwasyon na kinakailangan kong sabihin ang lahat ng impormasyong alam ko upang makatulong na maisalba ang aking kaibigan.

Ang karanasang ito ay nagbigay at humasa sa lalim ng aking pang-unawa at kaisipan na siya ring sumukat sa aking pagiging katiwa-tiwala at pagiging isang totoong kaibigan.

Bagama’t may mga bagay na sa atin lamang ipinagkakatiwala ng ating kapwa subalit sa mga oras ng kapahamakan o sa pagitan ng buhay at kamatayan, kinakailangan nating maisiwalat ang lahat sa mga responsableng tao lamang upang maunawaan ang aksyong isinasagawa ng isang tao. Ito rin ang makatutulong upang mabigyan ng tamang solusyon ang isang suliranin.