Nyebeng Itim (Buod)

Nabilanggo noon si Li Huiquan ngunit nakalaya na. Gayunman, kahit wala na sa loob ng piitan ay tila bilanggo pa rin siya ng mga bagay na tumatakbo sa kaniyang isipan.

Isa na rito ay ang kalungkutang nadarama sa pagkawal ng ina. Labis siyang nababalisa tuwing maaalalang wala na siyang pamilya.

Upang maibaling ang atensiyon sa ibang bagay, ninais niyang magtinda na lamang ng prutas. Ito na ang hudyat na nais na niyang magbagong buhay.

Ngunit hindi naaprubahan si Huiquan bilang tagatinda ng prutas dahil puno na. Dahil desidido, kahit ano na lamang ay ititinda niya. Napagdesisyunan niyang damit na lamang ang ibenta.

Napahintulutan na si Huiquan. Naging abala siya sa pagbili ng materyales para sa kaniyang karitong gagamitin. Siya rin mismo ang gumawa nito na ginawa niya hanggang Bagong Taon.

Sa ikalimang araw ng bagong taon, nag-umpisang lumakas ang benta ni Huiquan. Marami siyang naipagbiling mga damit na umabot sa dalawampung piraso.

Ngunit sa mga sumunod na araw ay lumamlam ang benta ni Huiquan. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Isang araw ay nakapagbenta siya ng mga kasuotang makakapal para sa apat na karpintero na nagbigay init sa nilalamig na mga manggagawa. Dito namulat si Huiquan na ang oportunidad ay kumakatok kaninuman, kailanman.

Sana ay nagustuhan ninyo ang buod ng Nyebeng Itim. Check ninyo ang mga iba pa naming posts, marami pa kaming mga buod. Salamat!