Paano ang pangangailangan na napag usapan ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng tao?

Katanungan

paano ang pangangailangan na napag usapan ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng tao?

Sagot verified answer sagot

Ang mga pangangailangan ng tao na napag-usapan gaya ng pagkain, tubig, gamot, pagmamahal, seguridad, pagkamit ng respeto, at kaganapan ng pagkatao ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng tao sa kaparaanang napabubuti nito ang pamumuhay sapagkat natutugunan ang bawat pangangailangan dahil kung ito ay mawawala ay maliit o wala na ring pag-asa na mabuhay ang isang indibidwal.

Ang pangangailangan ng isang indibidwal ay masusing pinag-aralan at binigyang antas ni Abraham Maslow.

Ayon sa kanya ang mga pisikal na pangangailangan ang nasa ibabang bahagi ng herarkiya sapagkat ang mga ito ang pangunahing kailangan ng tao upang mabuhay.

Samantala ang self-actualization o kaganapan ng pagkatao naman ang nasa pinakaitaas sapagkat ito ang may malalim na pagkakaunawa sa kasagutan kumpara sa katanungan.