Paano ang paraan ng paglilibing ng ating mga ninuno?

Katanungan

paano ang paraan ng paglilibing ng ating mga ninuno?

Sagot verified answer sagot

Ang mga sinaunang tao noong unang panahon ay mayroong kaugalian ukol sa pamamaraan ng paglilibing ng yumaong mahal sa buhay.

Ang paglilibing ay isang tradisyon na minana natin sa ating mga ninuno. Ang paraan ng kanilang tradisyong ito ay ang paghahanda nila sa katawan ng yumao o pumanaw para sa kabilang buhay kung saan nililinis nila ang katawan, pinapahiran ng langis, saka bibihisan ng kasuotan bago ilagay sa kanyang ataul.

Ipagluluksa nila ang namatay sa loob ng apat na araw saka ililibing sa tabi ng bahay kasama ng ilang kasangkapang ginamit nito noong nabubuhay pati na rin mga palamuti.

At makalipas ang isang taon, huhukayin ang libingan upang likumin ang mga buto ng yumao na ilalagay naman sa jar na kung tawagin ay manunggul jar na magsisilbingb ikalawang lagakan nito.