Paano isasabalikat ang pananagutan?

Katanungan

paano isasabalikat ang pananagutan?

Sagot verified answer sagot

Lahat ng tao, mula pagkasilang pa lamang, ay may dala-dala ng mga responsibilidad. Ang mga responsibilidad na ito ay may kaakibat na pananagutan kung hindi maisasakatuparan o maisasagawa nang maayos.

Lahat ng ginagawa natin sa mundong ibabaw, mapa-salita, aksyon, at iba pa, ay may mga pananagutan rin.

Maisasabalikat natin ang mga pananagutan natin kung tayo ay magiging responsableng mga mamamayan. Tayo ay dapat sumusunod sa mga alituntunin at batas.

Huwag rin tayong magbibitaw ng mga pangako o desisyon na hindi natin kayang isakatuparan. Akuin natin an gating mga pagkakamali bagamat lahat ng mga tao naman ay nagkakaroon ng mga pagkakamali. Huwag natin ikahiya ang mga iyo at matuto na lamang tayo.