Paano ka bumuo ng pasya?

Katanungan

Paano ka bumuo ng pasya?

Sagot verified answer sagot

Paano ka bumuo ng pasyaIsa sa pinakamahirap na gawin sa lahat ay ang pasya. Ang proseso ng pagbuo ng pasya ay tinatawag na pagpapasiya.

Ang pagpapasiya ay ginagawa o binubuo sa pamamagitan ng ilang hakbang. Una na rito ay ang pagtimbang sa mga pagpipilian.

Kung gagawa ng pasya, dapat ay suriing mabuti o timbangin ang mga pagpipilian. Dapat ay maging totoo sa pagtaya dahil ang pasyang gagawin ay dapat tama at hindi pagsisihan.

Kasunod nito ay ang pag-iisip ng maaring ibunga ng pasyang gagawin. Isa sa mga konsiderasyong ginagawa ay ang maibubunga nito at kung mabibigyan ka ba nito ng mga benepisyo.

At panghuli ay pakikinig sa sinasabi ng iba na kung minsan ay nakatutulong sa pagbuo ng pasya.