Paano ka tutugon sa hamon ng bolunterismo?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

paano ka tutugon sa hamon ng bolunterismo?

Sagot verified answer sagot

Tutugon ako sa hamon ng bolunterismo sa pamamagitan ng pagtulong at paggawa ng ng may buong loob para sa aking kapwa.

Ang bolunterismo ay isang klase ng paglilingkod o pagtulong sa iba na kinapapalooban ng pagmamahal at pagmamalasakit hindi lamang sa sarili kundi maging sa mga taong nakapaligid, ang paglilingkod na ito ay nakapagbibigay ng magandang dulot sa indibidwal sapagkat nagiging tulay ito ng kasiyahan.

Napatitibay din ng bolunterismo ang koneksyon o samahan ng mga tao sapagkat ang bawat isa ay buo ang loob na makatulong sa kapwa.

Ang gawaing ito ay maituturing na nakatutulong sa komunidad sapagkat ang personal na paglago ng bawat isa ay nakakamit na nakatutulong upang mapanatili ang kaayusan sa lipunang ginagalawan.