Paano kung consensual na komunikasyon ang umiiral sa isang pamilya?

Katanungan

paano kung consensual na komunikasyon ang umiiral sa isang pamilya?

Sagot verified answer sagot

Ang kahulugan ng consensual sa diksiyonaryo ay ang pagsang-ayon sa isang bagay. Kung sa isang pamilya ay paiiralin ang consensual na komunikasyon ay maaari itong magdulot ng mga problema sa bawat miyembro.

Sa ating kultura, tayo ay tinuturuan na magbigay galang sa mga mas nakakatanda ngunit hindi rin naman tayo pinaghihigpitan at tayo ay malaya pa ring nakikipag-usap sa kanila. Sa ilalim ng isang consensual na komunikasyon, maaaring maging mas mahigpit ang pakikipag-usap.

Maaaring hindi ka makapagbitiw ng mga salita kahit isa, kung walang pahintulot ng mga mas nakatatanda. Maaaring mag-away-away lamang lalo ang mga miyembro ng pamilya at may magrebelde pa.