Paano magagawa ng pamilyang makatao at mapagmahal ang lipunan?

Katanungan

Paano magagawa ng pamilyang makatao at mapagmahal ang lipunan?

Sagot verified answer sagot

Paano magagawa ng pamilyang makatao at mapagmahal ang lipunanAng pamilyang makatao at mapagmahal ay ang isang pamilyang ideyal upang makabuo ng isang masayang lipunan.

Kung ang bawat pamilya, bilang pinakapundasyon ng lipunan, ay magiging makatao at mapagmahal, hindi lamang sa kanilang mga miyembro ngunit pati na rin sa iba, masasabing mabubuo nito ang lipunan at magagawang isang makabuluhang tahanan ng bawat isa.

Ang lipunan ay sinasabing isang lugar kung saan nakatira ang mga taong may iisang pag-uugali, pagpapahalaga, o kultura. Kung maipalalaganap ang pagiging makatao at mapagmahal, siguradong ang bawat mamamayan ay mamumuhay ng mapayapa kaya naman hindi na mahihirapan ang lahat na maging isa at mabuo ang layunin nila bilang tao at ituring na isang matatag na lipunan.