Paano magiging makatarungan ang tao?

Katanungan

paano magiging makatarungan ang tao?

Sagot verified answer sagot

Magiging makatarungan ang isang tao kung naaayos niya ang kaniyang katarungan sa sarili, mamamayan, at sa kaniyang pamilya.

Una, dapat makatarungan siya sa sarili, na naniniwalang may halaga ang sarili at inaalagaan niya ang kaniyang sarili.

Mahalaga ito dahil manipestasyon din ito ng pag iingat sa sarili at nangangahulugang na may katarungan sa sarili. Pag sa pamilya naman, dapat itong bigyang halaga at pangalagaan din sila upang ipakita ang katarungan.

Dapat din silang respetuhin upang makita ang katarungan para sa kanila. Sa lipunan naman na kinabibilangan ay dapat din tinatrato nang maayos ang mga tao at respetuhin ang kanilang mga karapatang pantao.